• SEBUTAN ASAS DALAM KEADAH MOKHDAR
 • SEBUTAN ALTERNATIF
 • TANDA ASAS DALAM MATEMATIK
 • JADUAL HAFALAN SIFIR 2 - 9
 • JADUAL HAFALAN SIFIR 12 - 19
 • OPERASI TAMBAH DAN TOLAK
 • BERMAIN ANGKA GEOMETRI

  SEBUTAN PENDEK BAGI SIMBOL/TANDA ASAS DALAM MATEMATIK

  Pemendekan simbol-simbol asas ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepatkan kelajuan pemikiran anda, bolehlah anda buat dan amalkan sendiri dengan syarat pemendekan-pemendekan tersebut tidak bertembung dengan mana-mana simbol matematik lain kerana ia boleh mengelirukan. Misalnya, oleh kerana sebutan 'TO' telah diberi kepada nombor 10, maka simbol untuk tolak (-) janganlah diberi sebutan 'TO' lagi. Sebutan 'LAK' juga tidak dapat diberi kepada simbol tersebut kerana 'LAK' telah diberi kepada simbol nombor 98. Sebab itu kita beri sebutan 'MI' untuk tolak (-), di mana sebutan MI tersebut diambil daripada singkatan MINUS dalam bahasa Inggeris.

  Bagaimanapun harus diingatkan bahawa tidak semestinya semua simbol matematik perlu dipendekkan sebutannya. Bagi simbol-simbol yang jarang anda temui dalam pemikiran matematik harian, mungkin lebih baik tak perlu dipendekkan. Kesan kelancaran pemikiran menggunakan sebutan-sebutan dipendekkan ini, akan anda mungkin dirasai selepas sebutan tersebut sebati dengan minda anda. Bagi simbol-simbol yang disenaraikan berikut ini, mungkin kita dapat rnenggunakan pemendekan sebagaimana diberikan keharmonian dan keindahan berkomunikasi bagi semua pengamal Mokhdar.

  Simbol

  Kependekkannya

  +

  ba; bah

  -

  mi

  X

  da; dar

  gi

  =

  samangan

  >

  bihda (singkatan . lebih daripada. )

  <

  rangda (singkatan . kurang daripada. )

  A

  A sa/saw (sa/saw singkatan kuasa dua)

  33

  Ga sag (sag singkatan kuasa tiga)

  45

  Pa sam (sam singkatan kuasa lima)

  CAW (singakatan daripada punca kuasa dua)

  CAP (singakatan daripada punca kuasa tiga)