(About Me) (My Profession) (News & Media) (Prayer Time) (Visit Kelantan)
(MIDI Collections) (Basic HTML) (Local Fruits) (Recipies) (Home)GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN ALLAH

Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw., sabdanya, "Allah swt. akan memberikan naungan kepada tujuh golongan manusia pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah :

  1. Imam (pemimpin) yang adil.
  2. Pemuda yang terdidik/terlatih sejak kecil dalam menyembah Allah.
  3. Seseorang yang hatinya terpaut di masjid.
  4. Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah; mereka berkumpul kerana Allah dan berpisah kerana Allah.
  5. Seorang lelaki yang dirayu untuk berbuat keji oleh seorang wanita yang cantik, lantas ia menolak dengan berkata lembut, "Aku takut kepada Allah".
  6. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya.
  7. Seorang yang mengingat Allah waktu bersunyi-sunyi, lantas meleleh air matanya."

(HADIS SAHIH BUKHARI/MUSLIM)