Make your own free website on Tripod.com

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN KOMPLEKS SEBERANG TAKIR

21300,KUALA TERENGGANU

 

PERANCANGAN TAKTIKAL TAHUN 2011

 

(PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN)

 

BIDANG : KEMANUSIAAN                                                                     PANITIA : PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN

 

BIL

JENIS AKTIVITI/PROJEK

MATLAMAT/OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

DESKRIPSI PROJEK

KOS

( SUMBER )

TARIKH/

BULAN

TOV

ETR

 

INDIKATOR PENCAPAIAN

 

1

 

 

 

Mesyuarat Panitia

 

·         Merancang dan menyelaras  segala tindakan/program panitia,

·         Merancang strategi P&P  Membuat anggaran perbelanjaan

 

Semua AJK panitia

 

a.       Perancangan aktiviti dan pendedahan program,agihan tugas

Tiada kos

 

Jan

 

April

 

Ogos

 

100%

 

 

Kehadiran guru

2

 

Mengemas kini fail dan stok panitia

 

·         Mengemas kini pengurusan panitia seperti yang dikehendaki

 

Semua AJK panitia

 

a.       Merancang untuk membuat pembelian stok yang baru

- Wang Peruntukan

panitia

 

 

Bulan Mac

 

100%

 

 

Kerjasama guru

 

3

Ujian SEGAK

·         Menguji kecergasan fizikal setiap pelajar mengantikan Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA)

 

Semua

Pelajar khususnya tingkatan

1,2,3,4 & 5

a.       Dilaksanakan oleh semua guru PJPK pada waktu P & P PJPK.

b.       Dilaksanakan 2 kali setahun.

 

-Wang Peruntukan

Panitia PJPK.

-Beli alatan seperti pita ukur.

Mac & Julai

 

100%

 

 

Tahap kecergasan /  gred yang diperolehi oleh pelajar

4

Folio PJPK

·         Mendidik pelajar tentang cara penyediaan folio dengan betul.

·         Mendidik pelajar tentang cara memcari bahan untuk membuat buku skrap.

Pelajar tingkatan 1,2 & 4

 

a.       Dilaksanakan di dalam bilik darjah semasa P&P.

b.       Diselia oleh guru PJPK kelas masing-masing.

 

 

 

Tiada kos

 

Mac-April

 

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah folio disiapkan.

BIL

JENIS AKTIVITI/PROJEK

MATLAMAT/OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

DESKRIPSI PROJEK

KOS

( SUMBER )

TARIKH/

BULAN

TOV

ETR

INDIKATOR PENCAPAIAN

 

5

Pertandingan Senamrobik

·         Menarik minat pelajar supaya terlibat dengan aktiviti kecergasan fizikal.

·         Menguji daya kreativiti pelajar.

Semua pelajar

a.       Pertandingan mengikut kelas / rumah sukan.

Hadiah kepada pemenang / peruntukan PJPK dan sukan

Mei

 

100%

 

 

 

Jumlah pasukan yang menyertai

6

Kuiz Kesihatan

·         Untuk menyedarkan pelajar tentang pentingnya menjaga kesihatan diri, keluarga dan masyarakat.

Semua pelajar

a.       Dilaksanakan oleh semua guru PJPK pada waktu P & P PJPK.

b.        Soalan dan jawapan daripada buku latihan.

 

Tiada kos

Aktiviti Sepanjang tahun

 

100%

 

 

 

Jumlah penyertaan pelajar.

7

Mengadakan mini gimnusium

·         Dijadikan  tempat untuk menjalankan p&p PJ.

·         Tempat untuk pelajar melakukan kecergasan fizikal.

 

Semua Pelajar

a.       Mencari bilik yang sesuai untuk dijadikan mini gimnisium.

b.       Mendapatkan peruntukan membeli peralatan

Peruntukan PJPK / Sukan /Koku

Januari-Oktober

 

100%

 

 

Jumlah peralatan yang dapat disediakan.

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Tayangan Video & Taklimat Penyalahgunaan

Dadah / Persembahan Power Point dari Unit  Pendidikan Pencegahan Dadah JNPT.

 

·         Untuk memberi kesedaran kepada pelajar tentang bahaya najis dadah & kesan kepada individu, keluarga dan masyarakat.

Pelajar tingkatan 1,2 & 4

a.       Dilaksanakan oleh guru PJPK semasa p&p.

b.       Guru memberi soalan kuiz selepas penerangan & sesi tayangan.

c.        Dilaksanakan di bilik tayang atau makmal komputer.

Tiada kos

Julai

 

100%

 

 

 

 

Kesedaran dan pengetahuan terhadap penyalahgunaan dadah.

9

Membina Item soalan untuk peperiksaan dalaman

 

·         Penyelaras tingkatan akan sediakan soalan OTI , OTI 2

Pelajar tingkatan 1,2 & 4

a.       penyelaras tingkatan akan membina soalan

b.       Peperiksaan sekurang-kurang 2 kali setahun.

Tiada kos

Sepanjang Tahun

 

100%

 

 

Kuantiti dan kualiti soalan

10

Analisis peperiksaan

·         Penyalaras tingkatan akan sediakan analisis pencapaian pelajar

Tingkatan 1, 2 dan 4.

a.        Penyelaras sediakan analisis pencapaian pelajar selepas setiap kali peperiksaan.

Tiada kos

Setiap kali selepas peperiksaan

 

100%

 

 

 

Peratus pelajar lulus

BIL

JENIS AKTIVITI/PROJEK

MATLAMAT/OBJEKTIF

KUMPULAN SASARAN

DESKRIPSI PROJEK

KOS

(SUMBER)

TARIKH

 

100%

 

 

 

11

Pertandingan bola jaring antara tingkatan

 

·         Mengenalpasti bakat pelajar.

·         Mengalakan pelajar terlibat dalam sukan.

 

Semua pelajar

a.       Pertandingan antara kelas.

b.       Setiap pasukan akan menghantar seorang wakil sebagai pengadil pertandingan.

 

 

 

 

 

12

Menyemak buku nota pelajar

·         Memastikan pelajar membuat kerja yang diarahkan oleh guru.

Semua tingkatan

a.       Buku pelajar disemak oleh guru masing-masing secara berkala.

Tiada kos

Sepanjang Tahun

 

100%

 

 

Jumlah pelajar yang mencatat nota/folio

13

Pemeriksaan kesihatan fizikal pelajar

·         \Memastikan pelajar menjaga kesihatan fizikal diri masing-masing seperti kuku, rambut & pakaian pelajar dijaga dengan baik.

 

Semua pelajar

a.       Dilakukan oleh guru PJPK semasa p&p.

b.       Dilakukan secara berkala.

Tiada kos

Sepanjang tahun

 

100%

 

 

 

Tahap kekemasan diri pelajar

14

Kursus  Dalam Perkhidmatan (KUDAP) untuk meningkatkan kualiti p&p PJK.

·         Memberi input dan maklumat kepada guru PJPK untuk melaksanakan ujian Segak

Guru-guru PJPK

a.       KUDAP dilakukan oleh ketua panitia / fasilitor jemputan dari JPNT.

 

- Wang Peruntukan

Panitia

 

Mac

 

100%

 

 

 

Jumlah KUDAP yang dihadiri oleh guru

15

Membuat pembelian stok alatan PJK

·         Untuk  menambah kuantiti dan kualiti ABM yang sedia ada.

Guru dan pelajar

a.       Membuat belian alatan berdasarkan perancangan belanjawan mengikut keutamaan keperluan.

Peruntukan panitia

Sepanjang Tahun .

 

100%

 

 

 

Kualiti dan kuantiti stok ABM PJK

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

Disediakan oleh;                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                Tarikh: 13 Oktober 2010

ZURIMAN ABDUL RAHMAN

Ketua Panitia PJPK

SMK Kompleks Seberang Takir,

Kuala Terengganu.